Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիության քաղաքականություն

Մենք կարևորում ենք մեր այցելուների անձնական տվյաների գաղտնիության պահպանումը:

Ներքոնշյալ դրույթները ներկայացնում են մեր գաղտնիության քաղաքականությունը, թե ինչպես ենք մենք հավաքագրում, օգտագործում, հաղորդում, բացահայտում և կիրառում անձնական տեղեկությունները:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ`

  • Տեղեկությունների հավաքագրման ժամանակ, կամ դրանից առաջ կնշվեն դրանց նպատակները:
  • Անձնական տեղեկությունները կհավաքագրվեն և կօգտագործվեն միայն մեր կողմից նշված կերպով կամ դրան համանման նպատակներով՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ստացված է ներգրավված անձի համաձայնությունը, կամ պահանջված է ըստ օրենքի:
  • Անձնական տեղեկությունները կպահպանվեն միայն այնքան ժամանակ, որքան որ հարկավոր է վերոնշյալ նպատակներն իրագործելու համար:
  • Տեղեկությունները կհավաքագրվեն միայն օրինական և արդար ուղիներով և համապատասխան դեպքերում ներգրավված անձի իմացությամբ կամ համաձայնությամբ:
  • Անձնական տեղեկությունները պետք է համապատասխանեն այն նպատակներին, որին ծառայում են և այդ նպատակների համար անհրաժեշտության սահմաններում պետք է լինեն ճշգրիտ, ամբողջական և արդիական:
  • Անձնական տեղեկությունները կպահպանվեն կորստից կամ առևանգումից՝ խելամիտ անվտանգության ապահովության միջոցառումներով, ինչպես նաև կպաշտպանվեն չարձանագրված մուտքերից, բացահայտումից, կրկնօրինակումից, օգտագործումից կամ փոփոխությունից:
  • Կայքի այցելուները կտեղեկացվեն անձնական տեղեկությունների ղեկավարման  քաղաքականության և դրա կիրառումների մասին:

Cookies

Bak.am-ը, ինչպես այլ ինտերակտիվ վեբ կայքեր, կիրառում է «cookies»` փոքր ֆայլեր, որոնք պահվելով Ձեր համակարգչի կոշտ սկավառակում, մեզ հնարավորություն են տալիս ստուգել կայքում Ձեր տեղաշարժի մասին տեղեկությունները` մեզ համար հնարավորություն ընձեռելով կայքը հսկել, գնահատել և բարելավել: «Քուքիները» օգտագործվում են կայքի որոշ մասերում՝ ապահովելով դրանց աշխատանքը, ինչպես նաև հեշտացնելու կայքի օգտագործումը այցելուների կողմից: Կայքի գործընկերներից որոշները նույնպես կարող են օգտագործել «քուքիներ»:

Մեր պատասխանատվությունը տեղեկությունների ապահովության հարցում՝
Չարտոնագրված մուտքերի կանխման, ինչպես նաև տեղեկատվության ամբողջականության պահպանման և դրա ճիշտ օգտագործման համար կիրառվում են համապատասխան ֆիզիկական, էլեկտրոնային և վարչական գործառույթներ, որոնք կապահովեն առցանց հավաքագրված տեղեկատվության անվտանգության երաշխավորման միջոցները:

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You may delete and block all cookies from us, but certain parts of the site may not work properly.