ZARA MANUCHARYAN

ZARA MANUCHARYAN

"The white canvas is not a flat surface; it is a multidimensional space where anything is possible, even things that are unclear in a three-dimensional world."

Zara Manucharyan was born in Yerevan. She studied at the School of Art after Hakob Kojoyan (1981-1985) and at Yerevan Institute of Fine Arts and Theater, the Department of Fine Arts. In 2001, she studied art management and marketing in Salzburg, Austria.

She has been a member of the Artists' Union of Armenia since 1998.

Zara Manucharyan's works are displayed at a number of museums and in private collections both in Armenia and abroad.

ԱնՀԱՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐ

  • 2016թ. Ժամանակակից արվեստի թանգարան, Երևան, Հայաստան
  • 2015թ. Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի պատկերասրահ
  • 2014թ. «The Club», Երևան, Հայաստան
  • 2012թ. «Galeria Mall», Բուլղարիա
  • 2011թ. «Hilton Hotel», Սոֆիա, Բուլղարիա
  • 2007թ. «Art-Gallery», Երևան, Հայաստան
  • 2004թ. «Ակադեմիա» պատկերասրահ, Երևան, Հայաստան
  • 2004-2019թթ մասնակցել է խմբային ցուցահանդեսների Ճապոնիայում, Ավստրիայում, Դանիայում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, Իտալիայում, Շվեյցարիայում, Իսպանիայում, Վրաստանում, Գերմանիայում:
Մեդիտացիա | Meditation I Կտավ, միքս մեդիա | Canvas, mix media | 130x97 cm | 2007
Փախուստ իրականությունից | Evasive Reality | Կտավ, ակրիլ, միքս մեդիա | Canvas, acril, mix media |  40x50 cm |2011

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You may delete and block all cookies from us, but certain parts of the site may not work properly.